اساتید موسسه  01133207477
  info@harmonysari.ir
دوره های تحت تدریس : سید رامین جمالی
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور
هفته دوم

خروج

بیوگرافی : سید رامین جمالی

مدرس سنتور فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران

خروج

دوره های تحت تدریس : علی تقی پور
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو
پیانو (هفته دوم)

خروج

بیوگرافی : علی تقی پور

مدرس پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : مجید رییسیان
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور

خروج

بیوگرافی : مجید رییسیان

مدرس سنتور

خروج

دوره های تحت تدریس : حامد موثقی
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو فلوت
پیانو (هفته دوم)

خروج

بیوگرافی : حامد موثقی

مدرس فلوت.پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : اردوان اردشیری
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج

بیوگرافی : اردوان اردشیری

مدرس پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : امید حاجی آقا پور
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو
پیانو (هفته دوم)

خروج

بیوگرافی : امید حاجی آقا پور

مدرس پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : پامچال پرتوی
نام دورهمشاهده جزئیات
ارف
ارف (گروهی)
گروه نوازی

خروج

بیوگرافی : پامچال پرتوی

مدرس موسیقی کودک ( ارف )

خروج

دوره های تحت تدریس : کتایون عادل
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج

بیوگرافی : کتایون عادل

مدرس پیانو

خروج

دوره های تحت تدریس : مهدی قلی زاده
نام دورهمشاهده جزئیات
دف و تمبک

خروج

بیوگرافی : مهدی قلی زاده

مدرس دف ، تنبک ، پرکاشن

خروج

دوره های تحت تدریس : مرتضی خادمی
نام دورهمشاهده جزئیات
دف و تمبک

خروج

بیوگرافی : مرتضی خادمی

مدرس دف و تمبک

خروج

دوره های تحت تدریس : بهنام فضلی بشلی
نام دورهمشاهده جزئیات
ویلن

خروج

بیوگرافی : بهنام فضلی بشلی

مدرس ویلن کلاسیک

خروج

دوره های تحت تدریس : مرتضی بسکابادی
نام دورهمشاهده جزئیات
ویلن
ویلن (هفته دوم)

خروج

بیوگرافی : مرتضی بسکابادی

مدرس ویلن ایرانی

خروج

قبلی 1 2 3 بعدی 
Back to Top

STYLE SWITCHER

Colors
Boxed Layouts
Menu Hover Effect
Dropdown Styles