مقررات آموزشی آموزشگاه موسیقی هارمونی  01133207477
  info@harmonysari.ir

قوانین و مقررات

 1. دو قطعه عكس تمام رخ 4×3
 2. كپي شناسنامه
 3. كپي كارت ملي
 4. تكميل كامل فرم ثبت نام
 5. پرداخت كامل شهريه دوره مربوطه
 6. هنرجويان در پايان هر ترم موظف به ثبت نام مجدد ترم جديد مي باشند و ساعات قبلي هر هنرجو فقط تا يك هفته بعد از تاريخ شروع ثبت نام توسط آموزشگاه محفوظ خواهد بود.
 7. به هنرجويان عزيز تاكيد مي شود كه هنگام ثبت نام در تعيين رشته مورد نظر و ساعات كلاس ها دقت لازم را معمول دارند، زيرا تغيير رشته يا استاد مشمول آيين نامه انصراف خواهد شد.
 8. به دليل تنوع رشته و ساعت كلاس ها هنرجو موظف است در طول دوره آموزشي طبق برنامه ريزي مركز آموزش در كلاس ها حضور يابد و عدم حضور وي مانع تشكيل كلاسها نخواهد شد.
 9. كليه اطلاع رساني ها اعم از تعطيلي مركز ، كنسلي، جبراني، دريافت كليه گواهي ها، شروع و مهلت ثبت نام، تغيير ساعت و ... تنها از طريق ارسال پيامك به شماره تلفن همراه اعلام شده در فرم هنرجویی صورت می پذیرد . 
 10.   در صورت عدم درج، اشتباه بودن و يا بسته بودن شماره تلفن همراه (جهت عدم دريافت پيامكهاي تبليغاتي)، مسئوليت عدم دريافت اطلاع رساني هاي مركز بر عهده هنرجو مي باشد.
 11.  هنرجو موظف به حضور به موقع در كلاس مي باشد.
 12. یکی از جلسات کلاس در طول هر ترم به اجرای گروهی اختصاص یافته است که هنرجو موظف به حضور در آن جلسه بر اساس زمان اعلامی از سوی مرکز آموزش خواهد بود.
 13. حداكثر زمان غيبت در دوره هايي كه اخذ گواهي پايان دوره منوط به شركت در امتحان مي باشد 20% طول دوره است؛ در غير اينصورت هنرجو از شركت در آزمون پايان دوره و صدور گواهي  محروم خواهد شد.
 14. تشكيل كلاسهاي گروهي منوط به احراز حدنصاب لازم جهت تشكيل كلاس مي باشد.
 15. هنرجو موظف به شركت در جلسات جبراني كه از طرف مركز تعيين مي گردد مي باشد و عدم حضور هنرجو در كلاس جبراني به منزله غيبت تلقي خواهد شد.
 16. همراه داشتن كارت هنرجويي هنگام ورود به مركز در زمان برگزاري دوره و تمامی آزمون ها الزامي است.
 17. در صورت گم شدن كارت هنرجويي، صدور كارت المثني با ارائه درخواست كتبي و پرداخت هزينه هاي مترتبه مقدور مي باشد.
 18. هنرجو جهت حضور در كلاس، ساز خود را  (غير از پيانو و كيبورد) بايستي  هر جلسه همراه داشته باشد.
 19. در صورت ايجاد خسارت از سوي هنرجو به تجهيزات مركز، هنرجو موظف به جبران خسارت مي باشد.
 20. مركز آموزش در قبال اموال همراه هنرجويان مسئوليتي نخواهد داشت.
 21. هنرجویان در صورت استفاده از پارکینگ موظف به پرداخت هزینه های مربوطه به صورت جداگانه می باشند.
Back to Top

STYLE SWITCHER

Colors
Boxed Layouts
Menu Hover Effect
Dropdown Styles