دوره های آموزشی هارمونی  01133207477
  info@harmonysari.ir
جستجوی دوره

ثبت نام در دوره : تار و سه تار

روز های تشکیل : 
چهارشنبه  
   


خروج

تار و سه تار

تار و سه تار

تار و سه تار

نام استاد : مهرداد آماده
گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ثبت نام

Back to Top

STYLE SWITCHER

Colors
Boxed Layouts
Menu Hover Effect
Dropdown Styles