دوره های آموزشی هارمونی  01133207477
  info@harmonysari.ir
جستجوی دوره

ثبت نام در دوره : آواز سنتی

روز های تشکیل : 
دوشنبه  
   


خروج

آواز سنتی

آواز سنتی

آواز سنتی

نام استاد : محمدرضا اعتماد سیفی

تاریخ شروع دوره : 1396/09/13
تاریخ پایان دوره : 1396/10/14

گروه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

ثبت نام

ثبت نام در دوره : آواز سنتی و محل ...

روز های تشکیل : 
سه شنبه  
   


خروج

آواز سنتی و محل ...

آواز سنتی و محل ...

آواز سنتی و محل ...

نام استاد : ژاله احمدی
گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ثبت نام

ثبت نام در دوره : آواز کلاسیک ،پا ...

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
   


خروج

آواز کلاسیک ،پا ...

آواز کلاسیک ،پا ...

آواز کلاسیک ،پا ...

نام استاد : محمدرضا قهاری

تاریخ شروع دوره : 1398/07/28
تاریخ پایان دوره : 1398/08/29

گروه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

ثبت نام

ثبت نام در دوره : آوازکلاسیک،پاپ

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
جمعه  
   


خروج

آوازکلاسیک،پاپ

آوازکلاسیک،پاپ

آوازکلاسیک،پاپ

نام استاد : محمدرضا قهاری
گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ثبت نام

ثبت نام در دوره : ارف

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
چهارشنبه  
سه شنبه  
   


خروج

ارف

ارف

ارف

نام استاد : پامچال پرتوی
گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ثبت نام

ثبت نام در دوره : ارف (گروهی)

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
چهارشنبه  
   


خروج

ارف (گروهی)

ارف (گروهی)

ارف (گروهی)

نام استاد : پامچال پرتوی

تاریخ شروع دوره : 1396/07/26
تاریخ پایان دوره : 1396/08/27

گروه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

ثبت نام

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
چهارشنبه  
   


خروج

پیانو

پیانو

پیانو

نام استاد : اردوان اردشیری
گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ثبت نام

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
جمعه  
شنبه  
   


خروج

پیانو

پیانو

پیانو

نام استاد : علی تقی پور
گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ثبت نام

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
جمعه  
یک شنبه  
   


خروج

پیانو

پیانو

پیانو

نام استاد : امید حاجی آقا پور
گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ثبت نام

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
دوشنبه  
   


خروج

پیانو

پیانو

پیانو

نام استاد : کتایون عادل
گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ثبت نام

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
پنج شنبه  
   


خروج

پیانو

پیانو

پیانو

نام استاد : امیر محمد روبین
گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ثبت نام

ثبت نام در دوره : پیانو (هفته دوم ...

روز های تشکیل : 
جمعه  
   


خروج

پیانو (هفته دوم ...

پیانو (هفته دوم ...

پیانو (هفته دوم ...

نام استاد : علی تقی پور
گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 12

ثبت نام

قبلی 1 2 3 4 بعدی 
Back to Top

STYLE SWITCHER

Colors
Boxed Layouts
Menu Hover Effect
Dropdown Styles